ร่วมลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราชฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำ BMW Society
 
 BMW Society BMW Society #1 4 ธันวาคม 2553 , 00:00 น.   
(1) 2 3 4 5 6


 ข้อความที่ 1
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญแด่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
 manchai BMW Society #3189 4 ธันวาคม 2553 00:07 น.


 ข้อความที่ 2
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ครับ
 auS_MoMo BMW Society #3868 4 ธันวาคม 2553 00:10 น.


 ข้อความที่ 3
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 Bracken BMW Society #4193 4 ธันวาคม 2553 00:35 น.


 ข้อความที่ 4
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 MooNoi BMW Society #3637 4 ธันวาคม 2553 00:37 น.


 ข้อความที่ 5
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอยู่คู่กับประชาชนชาวไทยไปนานๆครับ
 Jimzajui BMW Society #3630 4 ธันวาคม 2553 00:48 น.


 ข้อความที่ 6
ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายปริญญา อุ่นวัฒนนุกูล
 joejo9992 (joejo9992) BMW Society #13 4 ธันวาคม 2553 00:57 น.


 ข้อความที่ 7
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพเจ้านายชัยวัฒน์ รักไทย
 pullmeunder BMW Society #7601 4 ธันวาคม 2553 01:09 น.


 ข้อความที่ 8
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 ตาโต BMW Society #2656 4 ธันวาคม 2553 01:22 น.


 ข้อความที่ 9
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 Bank_Man BMW Society #3582 4 ธันวาคม 2553 01:37 น.


 ข้อความที่ 10
ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นาย ภุชงค์ จันทร์หอมกุล และครอบครัว
 Hacker BMW Society #9182 4 ธันวาคม 2553 02:28 น.


 ข้อความที่ 11
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..

ทรงพระเกษมสำราญ..

ตลอดกาล ตลอดไป..

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ..

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิภู บุญประเสริฐ และครอบครัว

 Num BMW Society #859 4 ธันวาคม 2553 02:38 น.


 ข้อความที่ 12
ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นาย ปริญญา ดีมาก และครอบครัว
 AunAun BMW Society #2835 4 ธันวาคม 2553 03:01 น.


 ข้อความที่ 13
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 MagicJack BMW Society #1566 4 ธันวาคม 2553 04:30 น.


 ข้อความที่ 14
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 PopE36is BMW Society #9181 4 ธันวาคม 2553 05:51 น.


 ข้อความที่ 15
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 มนต์ (Monday.34) BMW Society #574 4 ธันวาคม 2553 06:24 น.


 ข้อความที่ 16
ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นาย สุชาติ วัฒนพันธุ์และครอบครัว
 s5 BMW Society #8516 4 ธันวาคม 2553 07:00 น.


 ข้อความที่ 17
ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นาย พีรพล เกษมสุทธิ์ และครอบครัว
 pee (numonn) BMW Society #4615 4 ธันวาคม 2553 07:02 น.


 ข้อความที่ 18
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 M50_Speed BMW Society #9652 4 ธันวาคม 2553 08:01 น.


 ข้อความที่ 19
ทรงพระเจริญ
 PNN BMW Society #2644 4 ธันวาคม 2553 08:51 น.


 ข้อความที่ 20
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ด้าวเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายกฤษดา ประสงค์สุขสันต์และครอบครัว
 Golffaeng (Watachiwa) BMW Society #9898 4 ธันวาคม 2553 08:56 น.


(1) 2 3 4 5 6

User Name Password