รูป BMS @ IMPACT CHALLENGER ค่ะมีรูปรถ BMW ของเพื่อนๆ สมาชิก และรูปบรรยากาศ มาฝาก นิดๆ หน่อยๆ นะคะ .... ขอบคุณเพื่อนๆ สมาชิกที่มาร่วมกิจกรรม และเพื่อนๆ ที่เข้าชมภาพกิจกรรมค่ะ

Photo By Ann
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 , 11:00 น.   
(1) 2 3 4


 ข้อความที่ 1


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:02 น.


 ข้อความที่ 2


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:02 น.


 ข้อความที่ 3


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:03 น.


 ข้อความที่ 4


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:04 น.


 ข้อความที่ 5


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:04 น.


 ข้อความที่ 6


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:05 น.


 ข้อความที่ 7


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:05 น.


 ข้อความที่ 8


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:06 น.


 ข้อความที่ 9


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:06 น.


 ข้อความที่ 10


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:07 น.


 ข้อความที่ 11


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:07 น.


 ข้อความที่ 12


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:08 น.


 ข้อความที่ 13


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:08 น.


 ข้อความที่ 14


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:09 น.


 ข้อความที่ 15


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:09 น.


 ข้อความที่ 16


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:10 น.


 ข้อความที่ 17


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:10 น.


 ข้อความที่ 18


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:11 น.


 ข้อความที่ 19


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:11 น.


 ข้อความที่ 20


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:11 น.


(1) 2 3 4

User Name Password