ร่วมลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า BMW Society
 
 BMW Society BMW Society #1 5 ธันวาคม 2557 , 00:01 น.   
(1) 2


 ข้อความที่ 1
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวลลิดา วีรวงศ์ และครอบครัว
 Ann BMW Society #10000 5 ธันวาคม 2557 00:02 น.


 ข้อความที่ 2
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายพีระศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร และครอบครัว
 Exponential BMW Society #7230 5 ธันวาคม 2557 06:03 น.


 ข้อความที่ 3
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตติ กังวานสายชลและครอบครัว
 Kitti E39 BMW Society #7321 5 ธันวาคม 2557 07:14 น.


 ข้อความที่ 4


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 ter (Enforce) BMW Society #9998 5 ธันวาคม 2557 08:08 น.


 ข้อความที่ 5
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
 jirot BMW Society #5308 5 ธันวาคม 2557 08:15 น.


 ข้อความที่ 6
ทรงพระเจริญครับ
 thom (thom1118) BMW Society #18 5 ธันวาคม 2557 08:18 น.


 ข้อความที่ 7
ทรงพระเจริญ
 ake (ake_mook) BMW Society #5523 5 ธันวาคม 2557 08:30 น.


 ข้อความที่ 8
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
 Moo_E38 BMW Society #4983 5 ธันวาคม 2557 08:39 น.


 ข้อความที่ 9
ขอพระองศ์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานน
 pitaklaw BMW Society #1006 5 ธันวาคม 2557 08:39 น.


 ข้อความที่ 10


ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และหายจากอาการพระประชวรโดยวัย เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายปฏิภาณ สวนสวัสดิ์
 เอ้ (patty_ea) BMW Society #2441 5 ธันวาคม 2557 08:46 น.


 ข้อความที่ 11
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 Oa/Wit (234) BMW Society #234 5 ธันวาคม 2557 08:55 น.


 ข้อความที่ 12
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
 Black_zero BMW Society #649 5 ธันวาคม 2557 09:06 น.


 ข้อความที่ 13


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายดุลยฤทธิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว.
 Blue Friday BMW Society #1238 5 ธันวาคม 2557 09:12 น.


 ข้อความที่ 14
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายจตุพร เย็นสบาย และครอบครัว
 Noomai BMW Society #4777 5 ธันวาคม 2557 09:26 น.


 ข้อความที่ 15
Long Live the King...
 Vorasingh BMW Society #4402 5 ธันวาคม 2557 10:05 น.


 ข้อความที่ 16
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 golfee BMW Society #8265 5 ธันวาคม 2557 10:19 น.


 ข้อความที่ 17
Long Live The King
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 Muppet BMW Society #4024 5 ธันวาคม 2557 10:20 น.


 ข้อความที่ 18
Long Live The King
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสิภูมิ นาคฉัตรีย์ และครอบครัว
 PooM BMW Society #2309 5 ธันวาคม 2557 11:48 น.


 ข้อความที่ 19
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Long live the king
 Pworrarit BMW Society #5550 5 ธันวาคม 2557 11:49 น.


 ข้อความที่ 20


🌼ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา 5 ธันวา🌼

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายรักเกียรติ น้อยโสภา

ขอถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ทรงพระเจริญ
 catper BMW Society #8857 5 ธันวาคม 2557 11:51 น.


(1) 2

User Name Password