Z4 E89 อยากมีหอย!!!มาติดตามชมกันครับ คันใหม่Z4 E89 เกิดอยากมีหอยไว้ช่วยยามคับขัน
ยิ่งตอนโดนรถญี่ปุ่นแซงมันช่างน่าคับแคนใจยิ่งนัก
นับจากนี้ต่อไป จงไปดมท่อไอเสียข้างหลังซะ
 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 , 10:50 น.   
(1) 2 3 4


 ข้อความที่ 1


เรื่องของเรื่องก็คงไม่มีอะไรมากครับเพียงแต่ไม่อยากดมท่อไอเสียรถกระบะกันอีกต่อไป
 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 10:53 น.


 ข้อความที่ 2


เริ่มต้นก็เหมือนปรกติทั่วไปครับ
เอารถมาทำสีก่อน เนื่องจากสีมันเก่าเกินไปบวกกับลบภาพเดิมๆออกจากใจไป
 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 10:55 น.


 ข้อความที่ 3


ทำสีให้ขาวสะอาดเหมือนกับชำระจิตรใจใหม่ให้เรียบร้อย
 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 10:56 น.


 ข้อความที่ 4


เตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปกัน
 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 10:57 น.


 ข้อความที่ 5


กลับมาที่ทางญี่ปุ่นครับ
เราได้เตรียมรถที่พร้อมจะเอาเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆไปใช้กับรถคันนี้
 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 11:00 น.


 ข้อความที่ 6


ตรวจเช็คการเปิดปิดหลังคาว่าทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 11:01 น.


 ข้อความที่ 7


หลังจากตรวจเช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราก็ทำการตัดรถเพื่อนำกลับมาที่ประเทศไทยเราครับ
 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 11:10 น.


 ข้อความที่ 8


หลังจากหัวตัดได้มาถ฿งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เราได้ทำการถอดอุปกรณ์ต่างๆออกมาเพื่อเตรียมนำไปติดตังกับรถคันนี้
 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 11:13 น.


 ข้อความที่ 9


.
 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 11:20 น.


 ข้อความที่ 10


 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 11:22 น.


 ข้อความที่ 11


 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 11:22 น.


 ข้อความที่ 12


เริ่มขั้นตอนถอดเครื่องยนต์ออกจากหัวตัด
 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 11:27 น.


 ข้อความที่ 13


การถอดอุปกรณ์ต่างๆต้องใช้ความระมัดระวังและความชำนาญเป็นอย่างมา
เรามีเวาลาให้ทำการถอดและประกอบเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆคันนี้
เป็าหมายเราต้องเส็รจภายใน3 วันเท่านั้น
 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 11:33 น.


 ข้อความที่ 14


การถอดอุปกรณ์ต่างๆทังท่อน้ำด้านหลังเครืองหากยังไม่มีความชำนาญของจะเสียหายทันที
การทำงานในขั้นตอนนี้ ช่างของเราทุกคนได้ถูกปลูกฝังกันมาเป้นระยะเวลาอันยาวนานมาก
เราได้เรียนรู้จากคู่มือและประสพการณ์มามากพอสมควรจนเกิดความชำนาญข฿้น
 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 11:37 น.


 ข้อความที่ 15


เครื่องยนได้ถูกถอดออกมาจากหัวตัดเป้นที่เรียบร้อยแล้ว
 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 11:38 น.


 ข้อความที่ 16


หลังจากเครื่องยนต์ได้ถอดออกเป็นที่เรียนร้อยแล้ว
เราต้องทำการตรวจเช็คว่าเครื่องยนต์มีรอยรั่วซึมหรือไม่
 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 11:40 น.


 ข้อความที่ 17


หลังจากเรื่องยนต์ได้ออกจากหัวตัดแล้ว
เราต้องเร่งถอดวายไฟและอุปกรณ์เล็กๆต่างๆออกจากหัวตัด
เหตุผลคือ ถ้าเราถอดมากองเอาไว้แล้วไม่ยอมประกอบกลับเข้าไปที่รถ
โอกาศของที่จะสูญหายมีมาก เราจึงจำเป้นต้องเร่งทำให้เส็รจโดยเร็ว
 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 11:47 น.


 ข้อความที่ 18


สายไฟได้ออกมานอกรถแล้ว
 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 11:48 น.


 ข้อความที่ 19


 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 11:48 น.


 ข้อความที่ 20


ทำการถอดอุปกรณ์บริเวณนวมหน้าปัดออก
 
 ss50 BMW Society #2168 13 มกราคม 2559 11:50 น.


(1) 2 3 4

User Name Password