สุขสันต์วันครบรอบ! 100 Yearshttp://www.bloomberg.com/news/photo-essays/2016-03-07/in-photos-100-years-of-bmw-cars-motorcycles-planes-history
 kckc (kckc) BMW Society #9447 8 มีนาคม 2559 , 00:08 น.   
 ข้อความที่ 1In 1919, test pilot Zeno Diemer reached a world record altitude of 9,760 meters (32,021 feet) in his Deutsche Flugzeugwerke aircraft, which was powered by a BMW IV inline six-cylinder engine.
 kckc (kckc) BMW Society #9447 8 มีนาคม 2559 00:18 น.


 ข้อความที่ 2
Like
 ป๋าหนึ่ง (1ษ3849) BMW Society #3512 8 มีนาคม 2559 09:18 น.


 ข้อความที่ 3
Like
 catper BMW Society #8857 8 มีนาคม 2559 20:06 น.


User Name Password