ซ่อมแอร์รถBMW E66@StarAirSoundแอร์รถBMW E66 คันนี้ อาการคือ แอร์ เย็นน้อย สตารท์เครื่องแรกๆแอร์ไม่ยอมเย็น แอร์มีกลิ่นอับ

ทำการตรวจเช็ดด้วยเครื่องมือ แล้วทำการ รื้อ เปลี่ยนคอมแอร์ และรื้อคอนโซล เอาsetตู้แอร์ออกมา จัดการใหม่ ทำความสะอาดภายในรถให้ หมดจรด ประกอบกลับแบบ มาตรฐาน มาเช้า-เย็นเสร็จ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 , 09:14 น.   
(1) 2


 ข้อความที่ 1


ตรวจเช็ดด้วยเครื่องมือ เข้าอ่านค่าsensor ต่างๆเพื่อวิเคราะห์ หาอาการเสีย เริ่มถอดประกอบ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 09:15 น.


 ข้อความที่ 2


ตรวจเช็ดด้วยเครื่องมือ เข้าอ่านค่าsensor ต่างๆเพื่อวิเคราะห์ หาอาการเสีย เริ่มถอดประกอบ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 09:15 น.


 ข้อความที่ 3


ตรวจเช็ดด้วยเครื่องมือ เข้าอ่านค่าsensor ต่างๆเพื่อวิเคราะห์ หาอาการเสีย เริ่มถอดประกอบ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 09:15 น.


 ข้อความที่ 4


ตรวจเช็ดด้วยเครื่องมือ เข้าอ่านค่าsensor ต่างๆเพื่อวิเคราะห์ หาอาการเสีย เริ่มถอดประกอบ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 09:15 น.


 ข้อความที่ 5


ตรวจเช็ดด้วยเครื่องมือ เข้าอ่านค่าsensor ต่างๆเพื่อวิเคราะห์ หาอาการเสีย เริ่มถอดประกอบ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 09:15 น.


 ข้อความที่ 6


ถอดและล้างทำความสะอาด อุปกรณ์ที่ไม่เสีย รอการประกอบกลับเข้ารถ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 09:17 น.


 ข้อความที่ 7


ถอดและล้างทำความสะอาด อุปกรณ์ที่ไม่เสีย รอการประกอบกลับเข้ารถ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 09:17 น.


 ข้อความที่ 8


ถอดและล้างทำความสะอาด อุปกรณ์ที่ไม่เสีย รอการประกอบกลับเข้ารถ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 09:17 น.


 ข้อความที่ 9


ถอดและล้างทำความสะอาด อุปกรณ์ที่ไม่เสีย รอการประกอบกลับเข้ารถ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 09:17 น.


 ข้อความที่ 10


ถอดและล้างทำความสะอาด อุปกรณ์ที่ไม่เสีย รอการประกอบกลับเข้ารถ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 09:17 น.


 ข้อความที่ 11


ล้างและทำฟองน้ำ ในจุดที่เสื่อม ให้ใหม่หมดทุกจุด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 09:18 น.


 ข้อความที่ 12


ล้างและทำฟองน้ำ ในจุดที่เสื่อม ให้ใหม่หมดทุกจุด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 09:18 น.


 ข้อความที่ 13


ล้างและทำฟองน้ำ ในจุดที่เสื่อม ให้ใหม่หมดทุกจุด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 09:18 น.


 ข้อความที่ 14


ล้างและทำฟองน้ำ ในจุดที่เสื่อม ให้ใหม่หมดทุกจุด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 09:18 น.


 ข้อความที่ 15


ล้างและทำฟองน้ำ ในจุดที่เสื่อม ให้ใหม่หมดทุกจุด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 09:18 น.


 ข้อความที่ 16


ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบครับ^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 09:20 น.


 ข้อความที่ 17


ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบครับ^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 09:20 น.


 ข้อความที่ 18


ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบครับ^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 09:20 น.


 ข้อความที่ 19


ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบครับ^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 09:20 น.


 ข้อความที่ 21


 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กรกฎาคม 2559 09:25 น.


(1) 2

User Name Password