ขอกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมโกศ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย


ขอกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมโกศ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ร่วมกัน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัย
 
 Jack BMW Society #1 13 ตุลาคม 2559 , 19:12 น.   

 ข้อความที่ 1


ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 Ann BMW Society #10000 13 ตุลาคม 2559 19:14 น.


 ข้อความที่ 2
ขอกราบส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 Oa/Wit (234) BMW Society #234 13 ตุลาคม 2559 19:15 น.


 ข้อความที่ 3
ขอกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่งเสด็จสู่วรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย
 เอ้ (patty_ea) BMW Society #2441 13 ตุลาคม 2559 19:15 น.


 ข้อความที่ 4
ขอกราบส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 E60 (ผู้พัน) BMW Society #8212 13 ตุลาคม 2559 19:17 น.


 ข้อความที่ 5
ขอกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่งเสด็จสู่วรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย
 Leela BMW Society #1647 13 ตุลาคม 2559 19:21 น.


 ข้อความที่ 6
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
 Chart BMW Society #4373 13 ตุลาคม 2559 19:21 น.


 ข้อความที่ 7
ขอกราบ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 ter (Enforce) BMW Society #9998 13 ตุลาคม 2559 19:21 น.


 ข้อความที่ 8


ขอกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่งเสด็จสู่วรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย
 nui (showcase) BMW Society #9956 13 ตุลาคม 2559 19:21 น.


 ข้อความที่ 9
ขอกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่งเสด็จสู่วรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย
 Noomai BMW Society #4777 13 ตุลาคม 2559 19:24 น.


 ข้อความที่ 10
ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพเจ้า นายรักเกียรติ น้อยโสภา
 catper BMW Society #8857 13 ตุลาคม 2559 19:26 น.


 ข้อความที่ 11
ขอกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่งเสด็จสู่วรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย
 Lactobasilus BMW Society #1692 13 ตุลาคม 2559 19:28 น.


 ข้อความที่ 12
ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้า น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 Natz (greatnazz) BMW Society #8481 13 ตุลาคม 2559 19:32 น.


 ข้อความที่ 13
ขอกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
 JJ (px) BMW Society #7885 13 ตุลาคม 2559 19:34 น.


 ข้อความที่ 14
ผมไม่รู้จะเขียนว่าอะไร ขอเขียนคำว่า ทรงพระเจริญ นะครับ
 pitaklaw BMW Society #1006 13 ตุลาคม 2559 19:50 น.


 ข้อความที่ 15
เราสูญสิ้น ท่านพ่อหลวงของทุกคนชาวไทยแล้ว
ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้า และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 คุณกี้ (BMW VIP) BMW Society #6742 13 ตุลาคม 2559 19:54 น.


 ข้อความที่ 16
ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 
Hot Line : 089-0030339 (Best)
Line iD : bestham7
Instagram : spyder__autoimport
FB : https://www.facebook.com/SpyderAutoImportPage
 Best (Spyder Auto Import) BMW Society #8000 13 ตุลาคม 2559 20:10 น.


 ข้อความที่ 17


 Naniting BMW Society #8996 13 ตุลาคม 2559 20:40 น.


 ข้อความที่ 18


 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 13 ตุลาคม 2559 20:45 น.


 ข้อความที่ 19


ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯส่งเสด็จพระองค์ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 artw-bmw BMW Society #113 13 ตุลาคม 2559 20:46 น.


 ข้อความที่ 20
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
 sangsair (MPower Auto) BMW Society #9908 13 ตุลาคม 2559 20:56 น.


 ข้อความที่ 21
ขอกราบส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
 ss50 BMW Society #2168 13 ตุลาคม 2559 21:42 น.


 ข้อความที่ 22


ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถวายความอาลัย
 Rattapaisarn Family (ake_e39) BMW Society #4920 13 ตุลาคม 2559 21:55 น.


 ข้อความที่ 23
Like
 bmwsalapao BMW Society #734 13 ตุลาคม 2559 22:10 น.


 ข้อความที่ 24
Thank You
 bmwsalapao BMW Society #734 13 ตุลาคม 2559 22:11 น.


 ข้อความที่ 25
ขอบคุนครับแจค
 bmwsalapao BMW Society #734 13 ตุลาคม 2559 22:12 น.


 ข้อความที่ 26
ขอบคุนครับแจค
 bmwsalapao BMW Society #734 13 ตุลาคม 2559 22:12 น.


 ข้อความที่ 27
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
 TuAN BMW Society #4053 13 ตุลาคม 2559 22:15 น.


 ข้อความที่ 28
ขอให้พระองค์ทรงเสด็จสู่สรวงสวรรค์บรรพตเทอญ
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 Pichai (tpn) BMW Society #6039 13 ตุลาคม 2559 23:00 น.


 ข้อความที่ 29
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป..

 Num BMW Society #859 13 ตุลาคม 2559 23:06 น.


 ข้อความที่ 30
ขอกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมโกฎ ส่งเสด็จสู่วรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย
 TRD-E34 BMW Society #257 14 ตุลาคม 2559 09:42 น.


 ข้อความที่ 31


ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 s5 BMW Society #5 14 ตุลาคม 2559 10:57 น.


 ข้อความที่ 32
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 siwa #437 BMW Society #437 14 ตุลาคม 2559 18:24 น.


 ข้อความที่ 33


ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 Kai (Jirasak) BMW Society #5667 15 ตุลาคม 2559 18:12 น.


 ข้อความที่ 34
 
 S-PERFORMANCE BMW Society #3474 17 ตุลาคม 2559 10:13 น.


 ข้อความที่ 35
ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯส่งเสด็จพระองค์ สู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 BMWcar BMW Society #3634 17 ตุลาคม 2559 10:54 น.


 ข้อความที่ 36
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
 AUDI (AUDI) BMW Society #4454 17 ตุลาคม 2559 14:29 น.


 ข้อความที่ 37
ขอกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมโกศ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัย
 manchai BMW Society #3189 19 ตุลาคม 2559 06:09 น.


 ข้อความที่ 38
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย
ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 mook_e46 BMW Society #1845 19 ตุลาคม 2559 16:29 น.


 ข้อความที่ 39
ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระสรวลกว้างที่ได้เผยแพร่ให้ประชาชนเห็นนั้นหลายๆคนอยากจะทราบคำตอบหรือเหตุผลที่ทำให้พระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญขนาดนี้ ล่าสุดวันนี้เฟซบุ๊กแฟนเพจ ชมรมคนรักในหลวง ได้เผยแพร่ข้อมูลระบุถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า
รูปที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระสรวลนั้นเพราะ เหตุการณ์ขณะนั้นพระองค์ทรงแข่งเรือใบ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันประมาณ 50 ลำ ซึ่งพระองค์ท่านทรงเข้าใจสัญญานผิด ทำให้ออกเรือก่อนเวลา 1 นาที หลังจากนั้นจึงทราบว่าออกเรือผิด จึงย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่และสุดท้ายพระองค์ทรงเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 5

พระองค์ทรงตรัสกับ มจ.ภีศเดช ว่า ถ้าไม่ทรงผิดพลาดตั้งแต่แรก ไม่มีใครเห็นฝุ่นเรือของพระองค์แน่ มจ.ภีศเดชได้ทูลตอบว่า ในทะเลไม่มีฝุ่นพะย่ะค่ะ ทำให้พระองค์ทรงพระสรวลอย่างชอบพระทัย


ขอกราบส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 iamwashmania BMW Society #1456 27 ตุลาคม 2559 23:28 น.


 ข้อความที่ 40
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายสัจเทพ เรืองพงษ์สาร และครอบครัว
 Joe-E34 BMW Society #1702 29 ตุลาคม 2559 16:30 น.


User Name Password