ขอกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมโกศ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย


ขอกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมโกศ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ร่วมกัน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัย
 
 Jack BMW Society #1 13 ตุลาคม 2559 , 19:12 น.   
(1) 2


 ข้อความที่ 1


ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 Ann BMW Society #10000 13 ตุลาคม 2559 19:14 น.


 ข้อความที่ 2
ขอกราบส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 Oa/Wit (234) BMW Society #234 13 ตุลาคม 2559 19:15 น.


 ข้อความที่ 3
ขอกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่งเสด็จสู่วรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย
 เอ้ (patty_ea) BMW Society #2441 13 ตุลาคม 2559 19:15 น.


 ข้อความที่ 4
ขอกราบส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 E60 (ผู้พัน) BMW Society #8212 13 ตุลาคม 2559 19:17 น.


 ข้อความที่ 5
ขอกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่งเสด็จสู่วรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย
 Leela BMW Society #1647 13 ตุลาคม 2559 19:21 น.


 ข้อความที่ 6
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
 Chart BMW Society #4373 13 ตุลาคม 2559 19:21 น.


 ข้อความที่ 7
ขอกราบ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 ter (Enforce) BMW Society #9998 13 ตุลาคม 2559 19:21 น.


 ข้อความที่ 8


ขอกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่งเสด็จสู่วรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย
 nui (showcase) BMW Society #9956 13 ตุลาคม 2559 19:21 น.


 ข้อความที่ 9
ขอกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่งเสด็จสู่วรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย
 Noomai BMW Society #4777 13 ตุลาคม 2559 19:24 น.


 ข้อความที่ 10
ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพเจ้า นายรักเกียรติ น้อยโสภา
 catper BMW Society #8857 13 ตุลาคม 2559 19:26 น.


 ข้อความที่ 11
ขอกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่งเสด็จสู่วรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย
 Lactobasilus BMW Society #1692 13 ตุลาคม 2559 19:28 น.


 ข้อความที่ 12
ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้า น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 Natz (greatnazz) BMW Society #8481 13 ตุลาคม 2559 19:32 น.


 ข้อความที่ 13
ขอกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
 JJ (px) BMW Society #7885 13 ตุลาคม 2559 19:34 น.


 ข้อความที่ 14
ผมไม่รู้จะเขียนว่าอะไร ขอเขียนคำว่า ทรงพระเจริญ นะครับ
 pitaklaw BMW Society #1006 13 ตุลาคม 2559 19:50 น.


 ข้อความที่ 15
เราสูญสิ้น ท่านพ่อหลวงของทุกคนชาวไทยแล้ว
ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้า และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 คุณกี้ (BMW VIP) BMW Society #6742 13 ตุลาคม 2559 19:54 น.


 ข้อความที่ 16
ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 
Hot Line : 089-0030339 (Best)
Line iD : bestham7
Instagram : spyder__autoimport
FB : https://www.facebook.com/SpyderAutoImportPage
 Best (Spyder Auto Import) BMW Society #8000 13 ตุลาคม 2559 20:10 น.


 ข้อความที่ 17


 Naniting BMW Society #8996 13 ตุลาคม 2559 20:40 น.


 ข้อความที่ 18


 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 13 ตุลาคม 2559 20:45 น.


 ข้อความที่ 19


ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯส่งเสด็จพระองค์ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 artw-bmw BMW Society #113 13 ตุลาคม 2559 20:46 น.


 ข้อความที่ 20
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
 sangsair (MPower Auto) BMW Society #9908 13 ตุลาคม 2559 20:56 น.


(1) 2

User Name Password