เซรามิคแลคเกอร์ ของสีนกแก้วพอดีอู่สีมีแนะนำตัวนี้ เป็นเซรามิคแลคเกอร์ของสีนกแก้ว

อยากทราบว่ามีใครเคยลองหรือยังครับ สงสัยว่า

1. กันสะเก็ดหินได้จริงไม๊ แค่ไหน
2. เงากว่าเคลือบแก้วจริงไม๊
 Chart (Chart) BMW Society #4373 4 มกราคม 2560 , 18:40 น.   

 ข้อความที่ 1
ตัว 109 เป็น UV Clear ครับ เป็น Clear ที่ทนแสง UV ครับ ไม่ใช่ Clear กันรอยครับ

Clear กันรอยคือ 923-447 หรือที่เรียกว่า Scratch Clear ครับ

http://www.glasurit.com/uk/glasurit-923-447-hs-clear-scratch-resistant-voc
 
 Dr. Robin BMW Society #1958 5 มกราคม 2560 00:27 น.


 ข้อความที่ 2
ขอบคุณมากครับ สงสัยอู่หยิบกระป๋องผิด แล้ว 447 กันรอยได้จริงไม๊ครับ
 Chart BMW Society #4373 7 มกราคม 2560 06:35 น.


User Name Password