E90 _ 325i มือ 2กำลังจะซื้อรุ่นนี้ครับมือ 2 แต่ยังกังวลเรื่องการดูแล, อะไหล่และการซ่อมบารุงของอู่นอกมีท่านใดที่ใช้หรือเคยใช้บ้างครับและสามารถช่วยแชร์ประสบการณ์ได้บ้าง

ขอบคุณครับ
 Suttiruk (Suttiruk) BMW Society #8821 27 กุมภาพันธ์ 2560 , 13:25 น.   
User Name Password