ซ่อมแอร์Benz Clsวันเดียวเสร็จสตาร์แอร์ซาวด์ ซ่อมแอร์รถยนต์BENZ CLS อาการที่เสียคือ แอร์ไม่เย็น แอร์มีกลิ่นอับ ต้องรื้อคอนโซล
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 17 มกราคม 2561 , 09:55 น.   
 ข้อความที่ 1


ถอดประกอบรื้อคอนโซล เอาsetตู้แอร์ ออกมาแยกชิ้นล้างทำความสะอาด พร้อมทำฟองน้ำลิ้นลมต่างๆใหม่ เปลี่ยนกรองอากาศแอร์ที่ตัน และคอยล์เย็นที่รั่ว
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 17 มกราคม 2561 09:59 น.


 ข้อความที่ 2


ถอดประกอบรื้อคอนโซล เอาsetตู้แอร์ ออกมาแยกชิ้นล้างทำความสะอาด พร้อมทำฟองน้ำลิ้นลมต่างๆใหม่ เปลี่ยนกรองอากาศแอร์ที่ตัน และคอยล์เย็นที่รั่ว
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 17 มกราคม 2561 09:59 น.


 ข้อความที่ 3


ถอดประกอบรื้อคอนโซล เอาsetตู้แอร์ ออกมาแยกชิ้นล้างทำความสะอาด พร้อมทำฟองน้ำลิ้นลมต่างๆใหม่ เปลี่ยนกรองอากาศแอร์ที่ตัน และคอยล์เย็นที่รั่ว
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 17 มกราคม 2561 09:59 น.


 ข้อความที่ 4


ถอดประกอบรื้อคอนโซล เอาsetตู้แอร์ ออกมาแยกชิ้นล้างทำความสะอาด พร้อมทำฟองน้ำลิ้นลมต่างๆใหม่ เปลี่ยนกรองอากาศแอร์ที่ตัน และคอยล์เย็นที่รั่ว
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 17 มกราคม 2561 09:59 น.


 ข้อความที่ 5


ถอดประกอบรื้อคอนโซล เอาsetตู้แอร์ ออกมาแยกชิ้นล้างทำความสะอาด พร้อมทำฟองน้ำลิ้นลมต่างๆใหม่ เปลี่ยนกรองอากาศแอร์ที่ตัน และคอยล์เย็นที่รั่ว
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 17 มกราคม 2561 09:59 น.


 ข้อความที่ 6


ทำเสร็จ ประกอบกลับแบบเรียบร้อย มาตรฐาน จับsetด้วยเครื่องมือ ให้เรียบร้อย แอร์เย็นแอร์สะอาด ลมสะอาด ระบบเรียบร้อย
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 17 มกราคม 2561 10:01 น.


 ข้อความที่ 7


ทำเสร็จ ประกอบกลับแบบเรียบร้อย มาตรฐาน จับsetด้วยเครื่องมือ ให้เรียบร้อย แอร์เย็นแอร์สะอาด ลมสะอาด ระบบเรียบร้อย
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 17 มกราคม 2561 10:01 น.


 ข้อความที่ 8


ทำเสร็จ ประกอบกลับแบบเรียบร้อย มาตรฐาน จับsetด้วยเครื่องมือ ให้เรียบร้อย แอร์เย็นแอร์สะอาด ลมสะอาด ระบบเรียบร้อย
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 17 มกราคม 2561 10:01 น.


 ข้อความที่ 9


ทำเสร็จ ประกอบกลับแบบเรียบร้อย มาตรฐาน จับsetด้วยเครื่องมือ ให้เรียบร้อย แอร์เย็นแอร์สะอาด ลมสะอาด ระบบเรียบร้อย
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 17 มกราคม 2561 10:01 น.


 ข้อความที่ 10


ทำเสร็จ ประกอบกลับแบบเรียบร้อย มาตรฐาน จับsetด้วยเครื่องมือ ให้เรียบร้อย แอร์เย็นแอร์สะอาด ลมสะอาด ระบบเรียบร้อย
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 17 มกราคม 2561 10:01 น.


 ข้อความที่ 11


ขอบคุณที่ติดตามจนจบครับ^_^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 17 มกราคม 2561 10:02 น.


 ข้อความที่ 12


ขอบคุณที่ติดตามจนจบครับ^_^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 17 มกราคม 2561 10:02 น.


 ข้อความที่ 13


ขอบคุณที่ติดตามจนจบครับ^_^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 17 มกราคม 2561 10:02 น.


 ข้อความที่ 14
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 21 มกราคม 2561 07:25 น.


User Name Password