กำหนดการ BMW Society RALLY : 24 NOV 2018พร้อมแล้วที่จะพบกัน สำหรับเพื่อนๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ

UPDATE : BMW Society RALLY 2018 วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
6.30 – 7.30 น. ลงทะเบียน /รับประทาน อาหารว่างเช้า และเครื่องดื่ม
7.30 – 7.45 น. บรรยายสรุป กติกา ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน
7.45 – 8.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
8.00 – 9.30 น. ปล่อยตัวรถคันแรก และ ทุกคันออกจากจุดสตาร์ท

เดินทางเข้าสู่เกม RALLY และเข้าพัก Holiday Inn Vana Nava


 Ann BMW Society #10000 21 พฤศจิกายน 2561 , 10:34 น.   
 ข้อความที่ 1
Like
 s5 BMW Society #5 22 พฤศจิกายน 2561 10:18 น.


 ข้อความที่ 2
Like
 tpn BMW Society #6039 23 พฤศจิกายน 2561 15:15 น.


 ข้อความที่ 3
Thank You
 catper BMW Society #8857 23 พฤศจิกายน 2561 22:05 น.


User Name Password