ทำไมรถกินขวารถผม F34 GT มีอาการกินขวาตั้งแต่ออกมา เห็นเพื่อนๆ เป็นกันหลายคัน

ไม่ทราบว่าผิดปกติ หรือเป็นเอกลักษณ์ของยี่ห้อนี้ครับ
 por4664 (por4664) BMW Society #10883 25 ธันวาคม 2561 , 17:15 น.   
 ข้อความที่ 1
น่าลองตั้งศูนย์ สลับยาง ดูใหม่นะครับ ที่ผมเคยเจอมา ยาง บางยี่ห้อ ต้องตั้งศูนย์หลายรอบหน่อย
 pitaklaw BMW Society #1006 26 ธันวาคม 2561 06:53 น.


 ข้อความที่ 2
เช็คยางและศูนย์ล้อ อาการแบบนี้ ต้องเน้นหาร้านตั้งศูนย์ทีมีฝีมือ และจะเจอปัญหา และจบครับ
 Wato BMW Society #578 31 ธันวาคม 2561 18:34 น.


User Name Password