E90 M3 Custom Redสวัสดีครับ, วันนี้เรามาดู M3 4 ประตูรุ่นสุดท้ายที่เป็นเครื่อง NA กันครับ

คันนี้มากับสีแดงพิเศษไม่เหมือนใคร
 
 ss50 BMW Society #2168 28 มีนาคม 2562 , 15:21 น.   
 ข้อความที่ 1


 
 ss50 BMW Society #2168 28 มีนาคม 2562 15:22 น.


 ข้อความที่ 2


 
 ss50 BMW Society #2168 28 มีนาคม 2562 15:22 น.


 ข้อความที่ 3


 
 ss50 BMW Society #2168 28 มีนาคม 2562 15:22 น.


 ข้อความที่ 4


 
 ss50 BMW Society #2168 28 มีนาคม 2562 15:23 น.


 ข้อความที่ 5


 
 ss50 BMW Society #2168 28 มีนาคม 2562 15:23 น.


 ข้อความที่ 6


 
 ss50 BMW Society #2168 28 มีนาคม 2562 15:24 น.


 ข้อความที่ 7


 
 ss50 BMW Society #2168 28 มีนาคม 2562 15:24 น.


 ข้อความที่ 8


 
 ss50 BMW Society #2168 28 มีนาคม 2562 15:24 น.


 ข้อความที่ 9


 
 ss50 BMW Society #2168 28 มีนาคม 2562 15:26 น.


 ข้อความที่ 10


 
 ss50 BMW Society #2168 28 มีนาคม 2562 15:26 น.


 ข้อความที่ 11


 
 ss50 BMW Society #2168 28 มีนาคม 2562 15:26 น.


 ข้อความที่ 12


 
 ss50 BMW Society #2168 28 มีนาคม 2562 15:26 น.


 ข้อความที่ 13


 
 ss50 BMW Society #2168 28 มีนาคม 2562 15:26 น.


 ข้อความที่ 14


 
 ss50 BMW Society #2168 28 มีนาคม 2562 15:27 น.


 ข้อความที่ 15


 
 ss50 BMW Society #2168 28 มีนาคม 2562 15:27 น.


 ข้อความที่ 16


 
 ss50 BMW Society #2168 28 มีนาคม 2562 15:27 น.


 ข้อความที่ 17


ขอทิ้งด้วยไว้ด้วยรูปนี้

ไว้มาติดตามชมขั้นตอนการทำ M3 คันนี้ได้ ในกระทู้หน้าครับ

สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ
 
 ss50 BMW Society #2168 28 มีนาคม 2562 15:31 น.


 ข้อความที่ 18
Like
 ป๋าหนึ่ง (1ษ3849) BMW Society #3512 13 เมษายน 2562 10:10 น.


 ข้อความที่ 19
Like
 ypexit BMW Society #9695 1 พฤษภาคม 2562 23:22 น.


 ข้อความที่ 20
Like
 RA_6624 BMW Society #2349 4 พฤษภาคม 2562 21:19 น.


 ข้อความที่ 21
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 10 มิถุนายน 2562 17:53 น.


User Name Password