ล้อ F10 351M 19" สวยๆล้อฝากขาย BMW F10 19" 351M สภาพ 99% ล้อญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทย ทำสี Hyper Silver มาแล้วอย่างดี

19x8.5 et33
19x9.0 et44

ราคา 54,000 บาท

080-9699966
 Chart (Chart) BMW Society #4373 5 พฤษภาคม 2562 , 19:08 น.   
 ข้อความที่ 1


ล้อฝากขาย BMW F10 19" 351M สภาพ 99% ล้อญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทย ทำสี Hyper Silver มาแล้วอย่างดี

19x8.5 et33
19x9.0 et44

ราคา 54,000 บาท

080-9699966
 Chart (Chart) BMW Society #4373 5 พฤษภาคม 2562 19:08 น.


 ข้อความที่ 2
Sold
 Chart BMW Society #4373 11 มิถุนายน 2562 07:12 น.


User Name Password