เรียนป.โท จบภายในพค.63!!เรียนเชิญเพื่อนๆไปเรียนปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รับพระราชทานใบปริญญาบัตร
สมัครกับผมมีส่วนลดและดูแลให้จนจบ
จบพค.63!!!!!
เรียนเดือนละ1วัน
(ตัวอย่างตารางสอน)
Id line aumeurodrag
ผศ.พงษ์พิพัฒน์
 Janaumnk (JanAumNK) BMW Society #7 22 Զع¹ 2562 , 16:53 .   
User Name Password