แมก19ถอดมาจากf10มาใส่e60ต้องลอแมก19ถอดมาจากf10มาใส่e60ต้องรองสเปเซอร์ไหมครับ
 Rut (anirutmala) BMW Society #10248 12 กรกฎาคม 2562 , 18:19 น.   
 ข้อความที่ 1
ต้องรองครับ ส่วนจะรองเท่าไหร่? ต้องการเต็มซุ้ม? แล้วก็โหลดเยอะเปล่า ?เหล่านี้ คือปัจจัยในการคำนวณครับ
 F30 (ผู้พัน) BMW Society #8212 19 กรกฎาคม 2562 17:52 น.


 ข้อความที่ 2
รอง 15-25 มม.
 Chart BMW Society #4373 21 กรกฎาคม 2562 22:12 น.


User Name Password