ของแต่ง Alpina E46coupeของแต่ง Alpina B3 3.3 no. 022 BMW E46 Coupe

เรือนไมล์ สภาพ 90%
ลิ้นหน้า สภาพ 95%
หางหลัง สภาพ 80% มีปลายข้างนึงร้าวหักจากการขนส่ง (ซ่อมได้ ไม่มีผลการใช้งาน)
Alpina plate number สภาพ 85% (อันนี้ยิ่งเก่ายิ่งขลัง 5555)

ราคา 80,000 บาท

0809699966
 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 กรกฎาคม 2562 , 07:49 น.   

 ข้อความที่ 1


 Chart (Chart) BMW Society #4373 1 สิงหาคม 2562 08:41 น.


 ข้อความที่ 2
Sold
 Chart BMW Society #4373 6 กันยายน 2562 10:45 น.


User Name Password