BBS LM 18" (LM126 LM124)BBS LM Spec หายาก 5x120 กว้าง 8.5"/10" ล้อสภาพดีไม่มีแตกร้าว ขอบหนาๆ (รูปแทน)

ล้อหน้า 18x8.5 ET30 LM124
ล้อหลัง 18x10 ET30 LM126

ราคา 129,000 บาท เลือกสีได้ทั้งก้านทั้งขอบ ราคานี้ไม่มียาง รวมทำสีปัดเงาชุบหมุดเปลี่ยนวาล์วลมใหม่แล้ว

080-9699966
Line : chart8788
 Chart (Chart) BMW Society #4373 11 พฤศจิกายน 2562 , 13:15 น.   

 ข้อความที่ 1


....
 Chart (Chart) BMW Society #4373 11 พฤศจิกายน 2562 13:15 น.


 ข้อความที่ 2


....
 Chart (Chart) BMW Society #4373 11 พฤศจิกายน 2562 13:15 น.


 ข้อความที่ 3


....
 Chart (Chart) BMW Society #4373 11 พฤศจิกายน 2562 13:15 น.


User Name Password