โป่ง Z3 3.0ชุดโป่งใหญ่ Z3 3.0 สำหรับคนชอบโป่ง ใส่ล้อลึกๆ ไปแปลงเอาเอง ในชุดประกอบด้วย
1.แก้มโป่งหลังซ้ายขวา
2. ฝากระโปรงท้าย เปล่าๆ(ไม่มีโลโก้ ไฟเบรค และไฟท้าย)
3. กันชนหลัง

ราคา 29,000 บาท
080-9699966
 Chart (Chart) BMW Society #4373 26 ธันวาคม 2562 , 14:53 น.   

 ข้อความที่ 1


 Chart (Chart) BMW Society #4373 26 ธันวาคม 2562 14:53 น.


 ข้อความที่ 2


 Chart (Chart) BMW Society #4373 26 ธันวาคม 2562 14:53 น.


 ข้อความที่ 3
Sold
 Chart BMW Society #4373 10 พฤษภาคม 2563 22:48 น.


User Name Password