525d F10 สตาร์ทไม่ติดรบกวนสอบถามปัญหาครับ
รถผม 525d F10 4สูบ มีอาการสตาร์ทไม่ติดเป็นบางที ถ้าสตาร์ทติดก็จะสามารถขับได้ตลอดโดยไม่มีปัญหา แต่ถ้าจอด ดับเครื่องไปทำธุระ กลับมาจะสตาร์ทไม่ติด คือเครื่องยนต์หมุนทำงานปกติ แต่เหมือนไม่ยอมจุดระเบิด ต้องใช้คอมพิวเตอร์ลบโค้ด จึงจะสามารถสตาร์ทติดได้ และหลักจากนั้นก็ขับได้เป็นปกติ ไม่ทราบว่าเกิดปัญหาจากสาเหตใดครับ

ขอบคุณครับ
 523IA BMW Society #3440 19 พฤศจิกายน 2563 , 18:49 น.   

 ข้อความที่ 1


 523IA BMW Society #3440 19 พฤศจิกายน 2563 18:50 น.


 ข้อความที่ 2


 523IA BMW Society #3440 19 พฤศจิกายน 2563 18:50 น.


User Name Password