มือเปิดประตูด้านในเก่า เราซ่อมได้ (หุ้มเบาะ / ผ้าหลังคา) ปรึกษาได้ค่ะ

มือเปิด X1 ใช้ไปนานๆ เก่าแบบนี้สนใจ / ปรึกษา สอบถามได้ ส่งภาพมาทางไลน์ให้เราตีราคาได้ค่ะ

รวมทั้งหุ้มเบาะ / ทำผ้าหลังคาใหม่ มีบริการไปรับ และ ส่งถึงที่บ้าน/ ที่ทำงาน ราคาไม่แพง ปรึกษาได้นะคะ

Line : Koykung2126

0892056189

 
 
 Koy (Koyka) BMW Society #6659 15 กุมภาพันธ์  2561 , 22:41 น. 


 ข้อความที่ 1


มือเปิด X1 ใช้ไปนานๆ เก่าแบบนี้ค่ะ

สนใจ / ปรึกษา สอบถามได้ ส่งภาพมาทางไลน์ให้เราตีราคาได้ค่ะ
รวมทั้งหุ้มเบาะ / ทำผ้าหลังคาใหม่ มีบริการไปรับ และ ส่งถึงที่บ้าน/ ที่ทำงาน ราคาไม่แพง ปรึกษาได้นะคะ

Line : Koykung2126
089-2056189
 

 
 Koyka BMW Society #6659 15 กุมภาพันธ์  2561 , 22:42 น.


 ข้อความที่ 2


เพื่อนสมาชิกผู้หญิง หลายท่านอาจแกะไม่เป็น เราสามารถส่งช่างไปแกะให้ได้ ทำเสร็จแล้ว จะนำไปติดตั้งให้ด้วยค่ะ

สนใจ / ปรึกษา สอบถามได้ ส่งภาพมาทางไลน์ให้เราตีราคาได้ค่ะ
รวมทั้งหุ้มเบาะ / ทำผ้าหลังคาใหม่ มีบริการไปรับ และ ส่งถึงที่บ้าน/ ที่ทำงาน ราคาไม่แพง ปรึกษาได้นะคะ

Line : Koykung2126
089-2056189
 

 
 Koyka BMW Society #6659 15 กุมภาพันธ์  2561 , 22:43 น.


 ข้อความที่ 3


เพื่อนสมาชิกผู้หญิง หลายท่านอาจแกะไม่เป็น เราสามารถส่งช่างไปแกะให้ได้ ทำเสร็จแล้ว จะนำไปติดตั้งให้ด้วยค่ะ

สนใจ / ปรึกษา สอบถามได้ ส่งภาพมาทางไลน์ให้เราตีราคาได้ค่ะ
รวมทั้งหุ้มเบาะ / ทำผ้าหลังคาใหม่ มีบริการไปรับ และ ส่งถึงที่บ้าน/ ที่ทำงาน ราคาไม่แพง ปรึกษาได้นะคะ

Line : Koykung2126
089-2056189
 

 
 Koyka BMW Society #6659 15 กุมภาพันธ์  2561 , 22:43 น.


 ข้อความที่ 4


ทำเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ ราคาเบากว่าเบิกศูนย์ มากมายค่ะ

สนใจ / ปรึกษา สอบถามได้ ส่งภาพมาทางไลน์ให้เราตีราคาได้ค่ะ
รวมทั้งหุ้มเบาะ / ทำผ้าหลังคาใหม่ มีบริการไปรับ และ ส่งถึงที่บ้าน/ ที่ทำงาน ราคาไม่แพง ปรึกษาได้นะคะ

Line : Koykung2126
089-2056189
 

 
 Koyka BMW Society #6659 15 กุมภาพันธ์  2561 , 22:44 น.


 ข้อความที่ 5


ทำเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ ราคาเบากว่าเบิกศูนย์ มากมายค่ะ

สนใจ / ปรึกษา สอบถามได้ ส่งภาพมาทางไลน์ให้เราตีราคาได้ค่ะ
รวมทั้งหุ้มเบาะ / ทำผ้าหลังคาใหม่ มีบริการไปรับ และ ส่งถึงที่บ้าน/ ที่ทำงาน ราคาไม่แพง ปรึกษาได้นะคะ

Line : Koykung2126
089-2056189
 

 
 Koyka BMW Society #6659 15 กุมภาพันธ์  2561 , 22:44 น.


 ข้อความที่ 6


ทำเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ ราคาเบากว่าเบิกศูนย์ มากมายค่ะ

สนใจ / ปรึกษา สอบถามได้ ส่งภาพมาทางไลน์ให้เราตีราคาได้ค่ะ
รวมทั้งหุ้มเบาะ / ทำผ้าหลังคาใหม่ มีบริการไปรับ และ ส่งถึงที่บ้าน/ ที่ทำงาน ราคาไม่แพง ปรึกษาได้นะคะ

Line : Koykung2126
089-2056189
 

 
 Koyka BMW Society #6659 15 กุมภาพันธ์  2561 , 22:44 น.


 ข้อความที่ 7


ผ้าหุ้มหลังคา ทำได้ทุกยี่ห้อนะคะ สอบถามได้ค่ะ

ภาพนี้ก่อนทำ
 

 
 Koyka BMW Society #6659 12 กรกฎาคม  2561 , 12:03 น.


 ข้อความที่ 8


ผ้าหุ้มหลังคา ทำได้ทุกยี่ห้อนะคะ สอบถามได้ค่ะ

ภาพนี้ก่อนทำ
 

 
 Koyka BMW Society #6659 12 กรกฎาคม  2561 , 12:04 น.


 ข้อความที่ 9


ผ้าหุ้มหลังคา ทำได้ทุกยี่ห้อนะคะ สอบถามได้ค่ะ

ภาพนี้ก่อนทำ
 

 
 Koyka BMW Society #6659 12 กรกฎาคม  2561 , 12:04 น.


 ข้อความที่ 10


ภาพนี้หลังแก้ไขผ้าผุ้มหลังคาค่ะ

สนใจ / ปรึกษา สอบถามได้ ส่งภาพมาทางไลน์ให้เราตีราคาได้ค่ะ
รวมทั้งหุ้มเบาะ / ทำผ้าหลังคาใหม่ มีบริการไปรับ และ ส่งถึงที่บ้าน/ ที่ทำงาน ราคาไม่แพง ปรึกษาได้นะคะ

Line : Koykung2126
089-2056189
 

 
 Koyka BMW Society #6659 12 กรกฎาคม  2561 , 12:05 น.


 ข้อความที่ 11


ภาพนี้หลังแก้ไขผ้าผุ้มหลังคาค่ะ

สนใจ / ปรึกษา สอบถามได้ ส่งภาพมาทางไลน์ให้เราตีราคาได้ค่ะ
รวมทั้งหุ้มเบาะ / ทำผ้าหลังคาใหม่ มีบริการไปรับ และ ส่งถึงที่บ้าน/ ที่ทำงาน ราคาไม่แพง ปรึกษาได้นะคะ

Line : Koykung2126
089-2056189
 

 
 Koyka BMW Society #6659 12 กรกฎาคม  2561 , 12:05 น.


 ข้อความที่ 12


ภาพนี้หลังแก้ไขผ้าผุ้มหลังคาค่ะ

สนใจ / ปรึกษา สอบถามได้ ส่งภาพมาทางไลน์ให้เราตีราคาได้ค่ะ
รวมทั้งหุ้มเบาะ / ทำผ้าหลังคาใหม่ มีบริการไปรับ และ ส่งถึงที่บ้าน/ ที่ทำงาน ราคาไม่แพง ปรึกษาได้นะคะ

Line : Koykung2126
089-2056189
 

 
 Koyka BMW Society #6659 12 กรกฎาคม  2561 , 12:05 น.User Name Password