ล้อ F10 351M 19" หน้า 8.5 หลัง 9

ล้อ F10 351M

19x8.5 et33
19x9.0 et44

ราคา 56,000 บาท

0809699966
 
 Chart (Chart) BMW Society #4373 24 พฤศจิกายน  2561 , 17:55 น. 


 ข้อความที่ 1
ลดให้เหลือ 52,000 ครับ มีรอยครูดขอบ 2 วง ไม่คดไม่ดุ้งไม่แตก
 
 Chart BMW Society #4373 27 พฤศจิกายน  2561 , 06:34 น.


 ข้อความที่ 2
Sold
 
 Chart BMW Society #4373 15 ธันวาคม  2561 , 00:08 น.User Name Password