ล้อ OZ Futura Spec M3

ล้อ OZ Futura 17" 5x120 สภาพนางฟ้า หน้าตื้นหลังโคตรลึก

หน้า 17x8.5 et38
หลัง 17x9.0 et6

ใส่ E30 M3 / Z3 M Coupe / M Roadster / E46 M3 (ใส่รุ่นอื่นยี่ห้ออื่นจัดให้ได้ตามต้องการ)

ราคา 89,000 บาท

0809699966
 
 Chart (Chart) BMW Society #4373 6 มกราคม  2562 , 22:03 น. 


 ข้อความที่ 10809699966
 
 Chart (Chart) BMW Society #4373 6 มกราคม  2562 , 22:04 น.


 ข้อความที่ 2


0809699966
 
 Chart (Chart) BMW Society #4373 6 มกราคม  2562 , 22:04 น.


 ข้อความที่ 3


0809699966
 
 Chart (Chart) BMW Society #4373 6 มกราคม  2562 , 22:05 น.


 ข้อความที่ 4


0809699966
 
 Chart (Chart) BMW Society #4373 6 มกราคม  2562 , 22:05 น.


 ข้อความที่ 5
ติดจอง
 
 Chart BMW Society #4373 8 กุมภาพันธ์  2562 , 18:07 น.


 ข้อความที่ 6
Sold
 
 Chart BMW Society #4373 28 กุมภาพันธ์  2562 , 23:37 น.User Name Password