ล้อ BBS RS 005 5x120

ล้อแท้ BBS RS 16" BMW 5x120 เดิมๆ แห้งๆ ขอบหนามาก

16x7 et11 (RS 005) ทั้ง 4 วง

ราคา 63,000 บาท ต่อรองได้นิดหน่อย

0809699966
 
 Chart (Chart) BMW Society #4373 6 มกราคม  2562 , 22:17 น. 


 ข้อความที่ 1






ล้อแท้ BBS RS 16" BMW 5x120 เดิมๆ แห้งๆ ขอบหนามาก

16x7 et11 (RS 005) ทั้ง 4 วง

ราคา 63,000 บาท ต่อรองได้นิดหน่อย

0809699966
 
 Chart (Chart) BMW Society #4373 6 มกราคม  2562 , 22:18 น.


 ข้อความที่ 2






ล้อแท้ BBS RS 16" BMW 5x120 เดิมๆ แห้งๆ ขอบหนามาก

16x7 et11 (RS 005) ทั้ง 4 วง

ราคา 63,000 บาท ต่อรองได้นิดหน่อย

0809699966
 
 Chart (Chart) BMW Society #4373 6 มกราคม  2562 , 22:19 น.



User Name Password