ล้อ BBS RS 15" หน้า 6 หลัง 7.5

ล้อ BBS RS 15" 4x100 cb57.1 fully restore ไม่คดไม่ดุ้งไม่แตกไม่ร้าว ขอบหนาๆ

ล้อหน้า 15x6 et38
ล้อหลัง 15x7.5 et25 (มี spacer 1 วง)

ราคา 36,900 บาท พร้อมฝา

0809699966
 
 Chart (Chart) BMW Society #4373 6 มกราคม  2562 , 22:28 น. 


 ข้อความที่ 1


ล้อ BBS RS 15" 4x100 cb57.1 fully restore ไม่คดไม่ดุ้งไม่แตกไม่ร้าว ขอบหนาๆ

ล้อหน้า 15x6 et38
ล้อหลัง 15x7.5 et25 (มี spacer 1 วง)

ราคา 36,900 บาท พร้อมฝา

0809699966
 
 Chart (Chart) BMW Society #4373 6 มกราคม  2562 , 22:28 น.User Name Password