[FRM3]=รับซ่อมกล่อง FRM3 ใน E ซีรี่ย์และ F ซีรี่ย์=

[FRM3]=รับซ่อมกล่อง FRM3 ใน E ซีรี่ย์และ F ซีรี่ย์=

กล่องเวอร์ชั่นนี้จะอยู่ในรถ ซี่รี่ 3 [E90],X1[E84], X5,X6[E70,E71], Z4[E89]
หากพบว่ารถมีอาการเช่น เซ็นทรัลล๊อคไม่ทำงาน ไฟหน้าหรือเลี้ยวไม่ทำงาน กระจกไม่ทำงาน เป็นต้น
ราคา 5,000 บาท

สถานที่ทำ อู่บีเอ็มกาญจนา แถวเซ็นทรัลเวตเกท บางใหญ่
https://goo.gl/maps/Syu5sk547FT2
มีบริการนอกสถานที่ ค่าใฃ้จ่ายเริ่มต้นที่ 500 บาท

อาร์ต 0899224640
 
 Art (Art_Locksmith) BMW Society #4640 15 มกราคม  2562 , 14:37 น. User Name Password