ล้อ F10 351M 19" หน้า 8.5 หลัง 9

ล้อ F10 351M 19"

19x8.5 et33
19x9.0 et44

ล้อญี่ปุ่นไม่เคยใช้ในไทย ไม่คดไม่ดุ้งไม่ซ่อมไม่แตกร้าวสีเดิมๆ มีรอยเบียดขอบ 1 วงตามรูป ที่เหลือสวยๆ

ราคา 48,000 บาท ไม่มีฝา

0809699966
 
 Chart (Chart) BMW Society #4373 15 กุมภาพันธ์  2562 , 21:59 น. 


 ข้อความที่ 1


.....
 
 Chart (Chart) BMW Society #4373 15 กุมภาพันธ์  2562 , 22:00 น.


 ข้อความที่ 2
Sold
 
 Chart BMW Society #4373 28 เมษายน  2562 , 10:38 น.User Name Password