ขาย HRE replica 18x8J ET20 + Goodyear Eagle F1 235/4018 x4 = ฿8,000

ซื้อมาและใช้ไปน้อยกว่า 10,000 km ถอดออกและเก็บไว้ในห้องเก็บของจนลืม ขายตามสภาพครับ
LINE: kraipob
 
 ไกรภพ (Kraipob) BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 17:09 น. 


 ข้อความที่ 1


2
 
 Kraipob BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 17:09 น.


 ข้อความที่ 2


3
 
 Kraipob BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 17:10 น.


 ข้อความที่ 3


4
 
 Kraipob BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 17:10 น.


 ข้อความที่ 4


5
 
 Kraipob BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 17:10 น.


 ข้อความที่ 5


6
 
 Kraipob BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 17:10 น.


 ข้อความที่ 6


7
 
 Kraipob BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 17:11 น.


 ข้อความที่ 7


8
 
 Kraipob BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 17:11 น.


 ข้อความที่ 8


ล้อหนึ่งมีรอยขีดข่วน
 
 Kraipob BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 17:12 น.User Name Password