ขาย: BBS RS 18” x 8.5” ขายตามสถานภาพ ฿50,000

ซื้อมาตามสภาพ ใช้ไปน้อยกว่า 5,000 km (และถอดออกและเก็บไว้ในห้องเก็บของจนลืม) และเปลี่ยนเป็น HRE... ซื้อมาในราคา ฿50,000... ขาย ฿50,000 ครับ
LINE: kraipob
 
 ไกรภพ (Kraipob) BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 18:38 น. 


 ข้อความที่ 1


2
 
 Kraipob BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 18:39 น.


 ข้อความที่ 2


3
 
 Kraipob BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 18:39 น.


 ข้อความที่ 3


4
 
 Kraipob BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 18:39 น.


 ข้อความที่ 4


5
 
 Kraipob BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 18:39 น.


 ข้อความที่ 5


6
 
 Kraipob BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 18:39 น.


 ข้อความที่ 6


7
 
 Kraipob BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 18:39 น.


 ข้อความที่ 7


8
 
 Kraipob BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 18:40 น.


 ข้อความที่ 8


9
 
 Kraipob BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 18:40 น.


 ข้อความที่ 9


10
 
 Kraipob BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 18:40 น.


 ข้อความที่ 10


11
 
 Kraipob BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 18:41 น.


 ข้อความที่ 11


12
 
 Kraipob BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 18:41 น.


 ข้อความที่ 12


13
 
 Kraipob BMW Society #7711 19 กุมภาพันธ์  2562 , 18:41 น.


 ข้อความที่ 13
เช้านี้มีคนโชคดี ขอบคุณ BMW Society ครับ
 
 ไกรภพ (Kraipob) BMW Society #7711 20 กุมภาพันธ์  2562 , 08:16 น.


 ข้อความที่ 14
ที่จริงซื้อมา 60,000 บาท จำผิด(ฤ.ฤ||)
 
 Kraipob BMW Society #7711 20 กุมภาพันธ์  2562 , 08:20 น.User Name Password